4

Besked 2.

Jaha. Fett och blod. 
Inga tumörceller.
Överläkaren kommer tillbaka.
"Ja, nu ser det ju mycket bättre ut", säger han.
"Vi hittar inga tumörceller i första provet. Inte i det andra heller. Det tredje har vi inte hunnit analysera ännu".
"Det lutar åt att det kanske inte är en tumör, inte ett sarkom i alla fall". 

" Men vi kan inte säga något definitivt förrän på måndag".

Från att ha befunnit oss i den djupaste av avgrunder ser vi nu ljuset. Hoppet. På mindre än två timmar har E fått både ett dödsbesked och en chans till. 

Det kanske inte är cancer.
Det kanske är något helt ofarligt.

Kanske finns det en gud?

Måndag.
Life's on hold